Μοναδική ευκαιρία ψηφιακής αναβάθμισης για την επιχείρησή σας!

Μη χάσετε την ευκαιρία να επωφεληθείτε από τα επιδοτούμενα προγράμματα vouchers για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και να αναβαθμίσετε ψηφιακά την επιχείρησή σας με τις κατάλληλες λύσεις για τις ανάγκες σας!

Αξιοποιήστε τη δυνατότητα επιδότησης που σας προσφέρει το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» προκειμένου να εκσυγχρονίσετε την παραγωγική, εμπορική και διοικητική σας λειτουργία, να αναβαθμίσετε τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας, να ψηφιοποιήσετε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και να αυξήσετε το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες των ψηφιακών προϊόντων / υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

 • Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP)
 • Εφαρμογές διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)
 • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS)
 • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας (PoS)
 • Εφαρμογές διαχείρισης & εκπαίδευσης προσωπικού (HR related)
 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)
 • Υπηρεσίες πιστοποιημένης ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Εργαλεία / connectors σύνδεσης με υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφορών (3PL, Couriers κλπ.)
 • Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας & συνεργασίας (Office 365, Zoom, κλπ.)
 • Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud / Virtual PBX

Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ο αριθμός εργαζομένων τους δεν ξεπερνά τους 250 ή τα ετήσια έσοδά τους δεν ξεπερνούν τα € 50.000.000) σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το μέγιστο μεταβλητό ποσό επιδότησης για κάθε επιχείρηση εξαρτάται από τον αριθμό προσωπικού που απασχολεί. Ακόμη, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Η έδρα τους ή υποκατάστημα βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα
 3. Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01/01/2022
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, και τα μέγιστα ποσά επιδότησης εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 0,01 – 5 € 900 € 100 € 1.000
5 – 10 € 1.800 € 200 € 2.000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 10 – 18 € 3.600 € 400 € 4.000
18 – 25 € 5.400 € 600 € 6.000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 25 – 32 € 9.000 € 1.000 € 10.000
32 – 40 € 10.800 € 1.200 € 12.000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 40 – 50 € 13.500 € 1.500 € 15.000
50 – 250 € 18.000 € 2.000 € 20.000
 

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως το επιδοτούμενο ποσό εξοφλείται από τη δράση στον / στους προμηθευτή/τές απευθείας και οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξοφλούν το ποσό της ιδίας συμμετοχής, καθώς και το σύνολο του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο σύνολο της δαπάνης.

Χρονοδιάγραμμα Δράσης

Προσκληση Προγραμματος

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και εμείς θα φροντίσουμε για την υπεύθυνη καθοδήγησή σας ώστε να επωφεληθείτε κατά το βέλτιστο από τις λύσεις του προγράμματος.

* Η συμπλήρωση των στοιχείων είναι υποχρεωτική